60

Creator được chọn

60

Fanpage

2.000.000

Lượt tiếp cận/ngày

5.000.000

Fans theo dõi

20

Đối tác tin cậy

20.000

Người xem trực tiếp/ngày

Công việc của chúng tôi

Sáng tạo không ngừng nghỉ là nguyên tắc cốt lõi để trở thành một Creator. Ở 20 Sections, chúng tôi xây dựng nền tảng sáng tạo nội dung, tạo ra các trào lưu có nghĩa cho cộng đồng. Tạo động lực phát triển và khai phá tiềm năng của bản thân và thách thức giới hạn sáng tạo

Creator Chúng tôi quản lý

Lee Hari

FIFA ONLINE 4

27,172 Followers

Wild-2t Gaming

PUBG PC

15,498 Followers

ShenTV

PUBG PC

74,499 Followers

Ninh Milano

PUBG PC

7.273 Followers

Thủy Susu

PUBG PC

48.292 Followers

Thư Top

Crossfire

18.557 Followers

Bẹp Hà

Crossfire

24.894 Followers

Gà Gà

Crossfire

76.791 Followers

Diti

CS:GO

18.882 Followers

Lương Khô

Liên Quân Mobile

37.458 Followers

Igor Gamer

Liên Minh Huyền Thoại

32.440 Followers

Kim Chee

Liên Minh Huyền Thoại

26.439 Followers

Thỏ Một Nắng

Liên Minh Huyền Thoại

35.290 Followers

Bít Tết

Liên Minh Huyền Thoại

26.217 Followers

GoD M16A4

PUBG Mobile

88.214 Followers

Tèo Gaming

PUBG Mobile

13.611 Followers